Samochody

tłumaczenia dokumentów

Tłumaczenia dokumentów samochodowych:

język cena brutto ilość stron
Angielski UK 140 4
Czeski 250 10
Duński 170 2
Francuski 140 3
Niderlandzki 160 2
Niemiecki DE 140 3
Słowacki 250 5
Szwedzki 250 5
Włoski 180 7

Ceny za komplet dokumentów są podane szacunkowo.
W przypadku innej niż podana liczby stron cena proporcjonalnie
ulegnie zmianie.
Przesyłka listem priorytetowym – gratis
Przesyłka listem poleconym priorytetowym – 8,7 zł

Tłumaczenia przysięgłe

Za stronę przyjmuje się 1125 znaków. Za znak uważa się
wszystkie widoczne znaki drukarskie (litery, znaki
przystankowe, cyfry, znaki przeniesienia) oraz uzasadnione
budową zdania przerwy między nimi. Stronicę rozpoczętą
liczy się za całą.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 2019r.
w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.
REGULAMIN

zadzwoń teraz